История

Понятието културни коридори или културни маршрути е обект на сложна интердисциплинарна дискусия. Политиката на културните маршрути се развива от Съвета на Европа от 80-те години на 20 век. През 1997 г. в Люксембург е създаден Европейският институт за културни коридори (www.culture-routes.lu). Той работи под мотото “Да построим Европа пътувайки”.

В рамките на интензивен политически диалог, воден от държавните глави на страните от ЕЮИ, България в лицето на президента Георги Първанов, предприе мащабна политическа акция, насочена към изграждането на мрежа от културни коридори, които да се основават на споделено културно наследство, обединена инфраструктура и създаване на нови културни маршрути – основа на културен туризъм и гаранция за устойчивото развитие на региона.

Идеите за разкриване на културните коридори в ЕЮИ, опазване и социализиране на тяхното наследство бяха подкрепени от ЮНЕСКО, Съвета на Европа и европейската Комисия. Целта на тази политическа платформа – уникална за Балканите, е да се намали вътрешнорегионалната конфронтация, да се надмогнат негативните стереотипи и се създаде нов имидж на региона. Всичко това е подчинено на разбирането, че едни мирни Балкани ще създадат условия за устойчиво развитие и подобравяне на благосъстоянието на местните общества.

Идеята еволюира от 2003 до 2005 г. по време на регионалните форуми на президентите.

Използването на потенциала на тази политика ще стане възможно, ако се стартират нови анициативи в рамките на общ регионален план за действия, създаден на базата на Общата Стратегия приета на срещата в Опатия през юни 2006 г. Тяхното разработване следва да е резултат на мащабна обществена дискусия и подкрепа от страна на държавните институции.

Културните коридори се вписват във формата на европейските културни маршрути, но са по-мащабна идея, която може да се реализира на базата на създаване на специфични икономически и обществени организми, свързани в клъстери. В рамките на общата дейност на клъстера, съществуващите културни маршрути могат да получат статут на европейски маршрути в две катергории. Даването на категория става от специализирано Бюро на ИКОМОС в Барцелона – Международен център за културни маршрути (Centre international des itineraries culturels).

По-подробно www.icomos-ciic.org