Дарители

На основание чл. 14 ал.3 от Устава, Общото събрание взе на 12 май 2006 г. следното решение: “определя минимален размер за различните видове дарения, както следва: златен дарител – над 50 000 лв., сребърен дарител – над 30 000 лв.”

На проведеното през май Общо събрание не бе присъдена категорията златен и сребърен дарител.

Изолзваме случая да благодарим на онези наши съмишленици, които през периода от януари до май 2006 г. подкрепиха, макар и с по-малки суми дейността ни и направиха възможна организацията на проведените до момента наши акции.

"ПРОМЕТ СТИЙЛ " АД
"СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД" АД
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
МТЕЛ
“Елаците мед” АД.
"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД
Държавна агенция за младежта и спорта - Програма Младеж - "Младежта в действие"
Приста ойл
Ви Веста Холдинг