Контакти

Контакти с нас

Офис

1463 София, пл. България, 1, Национален дворец на културата – Административна сграда, ет. ІХ, офис 12-а

телефон 359 2 963 05 36; факс + 359 2 363 06 29

e-mail:

heritage_ndk@abv.bg


Банкови сметки

За внасяне на членски внос и дарения моля използвайте следните данни:

Юробанк И Еф Джи България АД, клон София, ул. Леге, 17

IBAN: BG45BPBI79391088094401

BIC: BPBIBGSF

Номер на клиента 9241

Данъчен номер 4220155183

БУЛСТАТ 131496862


Формуляри


Пишете ни