Да съхраним българското - устойчивото опазване на ресурсите.

22-09-2012
На 15 септеври в рамките на честване на 50 брой на Е-списанието "Българска наука" проф. Михнева направи презентация на основните политики за... още

Да "съхраним българското" - нов проект за хляба.

22-09-2012
водени дискусии с познавачи на традиционните технологии за производство на хляб ни доведоха до идеята за опазването им. Най-традиционното... още

Гости

22-09-2012
На посещение в Момчиловци и Норвежката къща бяха руски студенти от Държавната академия по хуманитарни науки - Москва, под ръководството на... още

В Моква отново се говори за Родопите

17-09-2012
В препълнена аудитория на Академията на труда и социалните отношения д-р Татяна Горбачева, зам. декан на Социално-икономичесикя факултет и... още

Вести от брега на Охридското езеро

04-09-2012
Представяне на резултатите от участието на младежи от Прилеп и Струга направи в седалището на Агенцията за местно развитие - Струга нашият... още

Честито!

02-09-2012
На 1 септеври новата метролиния в София заработи. Възможността да се наблюдава ситорията на града през хилядолетията е наистина уникално... още

Новини от Баку

01-09-2012
Представяне на резултатите от проекта "Зелено ежедневие" направи в Баку ръководителят на Центъра по българистика София Шигаева. Тя запозна... още

Общо събрание

21-08-2012
На 22 септеври от 9.00 часа в седалището на НДБН в София ще се проведе Общо събрание,поканени са всички редовни и новоприети членове. Дневният... още

Последният ден

26-07-2012
Двете седмици в Родопите изминаха бързо. Напрегнатото ежедневие остави в паметта и сърцата на младежите от Азербайджан, Германия,... още

На гости в Смолян

22-07-2012
Ва гости на РИМ - Смолян бяха в съботаучастниците в проекта за безработицата. Това бе заслужена почивка след няколко дена наупорит труд... още
Страница: < 12345678>>>