Подравления за Александър Митушев

29-10-2012
Александър Митушев e избран за почетен гражданин на Златоград. Той заедно с покойния вече Борислав Тумангелов създадоха Етнографския ареален комплекс. От 15 години издържа баскетболен отбор с деца, юноши и кадети, които преди 2 години станаха първенци н... още

Европа 2020 - приоритетите в образованието

09-10-2012
От 03 до 05 октомври в Норвежката къща в с. Момчиловци се проведе семинар, организиран от ЦРЧР - София. През трите дена на обучение бяха директорите на РИО от страната. Екипът на ЦРЧР запона участниците с проиритетите на Стратегията Европа2020 в сфера... още

Да съхраним българското - устойчивото опазване на ресурсите.

22-09-2012
На 15 септеври в рамките на честване на 50 брой на Е-списанието "Българска наука" проф. Михнева направи презентация на основните политики за опазване на ресурсите и културния пейзаж в контекста на идеите обсъждани по времена проекта "Зелено ежедневие - ... още

Да "съхраним българското" - нов проект за хляба.

22-09-2012
водени дискусии с познавачи на традиционните технологии за производство на хляб ни доведоха до идеята за опазването им. Най-традиционното за всеки човек - приготвянето на хляба е не само начин заизхранване,това е богата култура, традиции и свещенодейств... още

Гости

22-09-2012
На посещение в Момчиловци и Норвежката къща бяха руски студенти от Държавната академия по хуманитарни науки - Москва, под ръководството на проф. Игор Калиганов и доц. Елена Узеньова. Бяха обсъдени възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности. Гост... още

В Моква отново се говори за Родопите

17-09-2012
В препълнена аудитория на Академията на труда и социалните отношения д-р Татяна Горбачева, зам. декан на Социално-икономичесикя факултет и един оттим-лидерите на руската група-участници в проекта за "зеленото" ежедневие, представи резултатите от проекта... още

Вести от брега на Охридското езеро

04-09-2012
Представяне на резултатите от участието на младежи от Прилеп и Струга направи в седалището на Агенцията за местно развитие - Струга нашият приятел Саня Маркоска. Саня сподели опита, който е натрупала като лидер на младежки проект през лятото в България ... още

Честито!

02-09-2012
На 1 септеври новата метролиния в София заработи. Възможността да се наблюдава ситорията на града през хилядолетията е наистина уникално преживяване. още

Новини от Баку

01-09-2012
Представяне на резултатите от проекта "Зелено ежедневие" направи в Баку ръководителят на Центъра по българистика София Шигаева. Тя запозна гостите на събитието с процесите, свързани с младежката безработица, европейските политики и българскитепрактики. ... още

Общо събрание

21-08-2012
На 22 септеври от 9.00 часа в седалището на НДБН в София ще се проведе Общо събрание,поканени са всички редовни и новоприети членове. Дневният ред и поканите са изпратени по е-път на членовете. Материалите за ОС са на разположение и могат да бъдат изпра... още
Страница: < 12345678>>>