Информация

27-05-2019
На 28 юни 2019 от 09.00 ще се проведе отчетно-изборно събрание при следния дневен ред: 1. Одобряване списъка на редовните и новоприети членове; 2. Отчет на УС за дейността и оснобождаване на членовете му от отговорност;3. Приемане на доклад за дейността... още

Информация за събрание

24-06-2018
На 25 юли от 9.00 в залата на Парчевич, 7 (бив. ВМТ Орбита") ще се проведе редовно общо събрание при следния дневен ред. 1. Одобряване на дневния ред и утвърждаване на списъка на членовете; 2. Приемане на отчет на УС за дейността през изминалия пе... още

Общо събрание

16-07-2015
С решение на СГС от 1.07.2015 е утвърден новият Управителен съвет. Във връзка с необходимостта от актуализиране на част от разпоредбите на Устава на Сдружението, на свое извънредно заседание на 16 07 2015 УС взе решение за свикване на Общо събрание при ... още

КОНФЕРЕНЦИЯ "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: АВТЕНТИЧНОСТ В РИСК"

20-05-2015
През последните години зачестиха примерите на подмяна автентичността на археологически обекти със средства по Оперативната програма за регионално развитие на Европейския съюз, rolex replica watches които се осъществяват с официалното одобрение на българ... още

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГОДИШНО СЪБРАНИЕ

23-04-2015
На 24 05 2015, от 13.00 часа в заседателната зала на ул. Парчевич, 7 в офиса на ВМТ "Орбита" ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред: 1.Одобряване на списъка на редовните и новоприети членове. 2. Отчет за дейността на Управителния с... още

Честита Цветница!

05-04-2015
Честит имен ден на всички с цветни имена. Честит светъл християнски празник! Светли и дни и чисти помисли! още

Студенти от Владимирския университет на гости в Момчиловци

06-09-2014
На двуседмичен стаж по история на България в края на август и началото на сетември бяха 10 студента от университета в град Владимир, Русия, носещ името на братята Столетови. студентите бяха спечелили стипендии за стаж по история на българо-руските отнош... още

Историци от Виенския университет на гости в България

24-05-2014
В началото на май на десетдневно посещение в България бе група студенти от Виенския университет - историци, юристи, журналисти, икономисти. Ръководители на групата бяха проф.rolex sea dweller replica О. Шмидт и доц. И.Шварц - преподаватели по история на... още

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПРИЯТЕЛИ!

24-05-2013
Честит 24 май! Аз се Богу моля с тия думи: Боже-светороче, що създаде видим свят и дивен свят невидим! Господ-дух прати ми ти в сърцето да ме лъхне с пламенното слово - ето, в правий път да тръгнат всички живи в твойта заповед пречиста! Зн... още

Лекции в Москва

02-05-2013
През последната седмица на април проф. Михнева участва в две конференции в Москва и проведе майсторски клас със студентите от Академията на труда и социалните отношения - АТИСО на тема "Културно наследство и културна дипломация". Участниците в конфере... още
Страница: 123456>>>